Kraina białych skał

Kraina białych skał

Położona na południu Polski Wyżyna Krakowsko – Częstochowska to region, który staje się coraz częstszym kierunkiem wakacyjnych wojaży, a mimo wielu urlopowiczom wydaje się mało atrakcyjny ze względu na swój sportowy charakter – Jura jest mekką dla wspinaczy skałkowych. W istocie zajdziemy tam dużo dróg skałkowych przystosowanych do tego sportu, ale na tym atrakcyjność regionu się nie kończy! Jura Krakowsko – Częstochowska jest regionem o bardzo dobrych oznaczeniach szlakowych, co czyni z niej miejsce idealne do pieszych wędrówek. Większość szlaków ma umiarkowany stopień trudności, dzięki czemu bez większego wysiłku każdy może odbywać tu piesze wycieczki. Jest to także region bogaty historycznie. Znajdziemy tu między innymi Szlak Orlich Gniazd, czyli zamki wybudowane za czasów Kazimierza Wielkiego. Obecnie kilka z nich zostało odrestaurowanych i otwartych dla zwiedzających. Charakterystyczne białe skały, uformowane przez warunki naturalne w finezyjne kształty są unikalne dla tego regionu i z pewnością również warte zobaczenia.